Actualidad

NORMAS DO GORDO DA PRIMITIVA

FUNCIONAMENTO DA TARXETA SOCIO‐COLABORADOR DO CLUB
DEZ PORTAS TM
A tarxeta de socio‐colaborador é unha tarxeta ao portador que outorga o dereito a participar no xogo do GORDO DA PRIMITIVA que se efectuen todos os domingo desde o 1 de Outubro a 31 de Marzo. Os números que se xogarán figuran imprimidos nas tarxetas e son:

Páginas